AVISO IMPORTANTE

En aplicación de las medidas anunciadas por el Gobierno central en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, y con el objetivo de preservar la seguridad y la salud de nuestros clientes y trabajadores, desde Garbera aseguraremos únicamente el acceso a servicios indispensables como el hipermercado, farmacia, gasolinera y aquellas actividades recogidas en el Real Decreto. El resto de establecimientos permanecerán cerrados.
Espainiako gobernuko alarma-egoera deklaratzen duen Martxoaren 14.eko 463/2020 Errege-Dekretuan iragarritako neurriak jarraituz, eta gure bezeroen eta langileen osasuna eta segurtasuna babesteko, Garberatik ezinbesteko zerbitzuak bakarrik ziurtatuko ditugu, besteak beste, hipermerkatua, farmazia, gasolindegia eta Errege Dekretuak jasotzen dituen jarduera haiek. Gainontzeko denda guztiak itxita egongo dira.