EROSKIPTICA

EROSKI OPTIKA

Gaur irekita
Ireki 10:00 Itxi 22:00

943 393 031

943 393 031

EROSKI hipermerkatuko sarreraren ondoan kokatua dago, optika honen bereizgarria merkatuan dauden marka nagusienak prezio baxuenean saltzen dituztela da.

 

Eroski Optika dendan honako artikuluak aurki ditzakezu: betaurreko armazoiak, kristalak, kontaktuzko lenteak eta guzti hauentzako osagarriak, gainera bertako langile esperimentatu eta diplomatuak behar dituzun aholkuak eta informazioa emateko prest izango dituzu.

Irekitze orduak :

astelehena Itxi larunbata : Ireki 10:00 Itxi 22:00

Kategoria :

Title